Oferta Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

W ofercie poradni znajduje się:

  • diagnozowanie dzieci i młodzieży w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży,
  • wydanie opinii dla placówek edukacyjnych - zobacz w jakiej sprawie możesz uzyskać opinię!
  • udzielanie dzieciom i młodzieży bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej,
  • prowadzenie zajęć WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU dzieci,
  • udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej rodzicom oraz prawnym opiekunom
  • fizjoterapia noworodka, rehabilitacja niemowląt i dzieci
  • rehabilitacja dzieci metodami NDT Bobath, kinesiology taping, terapii metodą PNF czy masaż Shantala
  • terapia ręki
  • badanie przesiewoweoceny ryzyka zaburzeń ze spektrum AUTYZMU (ASD)
ul. Mostowa 12, Kamionki
kamionki@centrum-zdrowia-rodziny.pl
885 029 029
785 029 029